ΚΟΤΖΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E.

 

 

 

 

ΑΦΜ: 801317236
ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Στρ. Ιορδανίδη αρ. 16, Τ.Κ. 15452, Ψυχικό

ΚΟΤΖΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E.
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1.000,00 €
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 154264801000
Α.Φ.Μ. 801317236 - Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ
ΕΔΡΑ: Στρ. Ιορδανίδη αρ. 16, Τ.Κ. 15452, Ψυχικό
ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ: ΚΟΤΖΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ/νση: Στρ. Ιορδανίδη αρ. 16, Τ.Κ. 15452, Ψυχικό
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

Δημοσιεύσεις